Een revolutie op het gebied van stuurcomfort!


Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld en wordt regelmatig geactu-aliseerd. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. SteeringGear bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de informatie op deze site.

Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten en leveringen zijn de Metaalunie Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Rotterdam.

SteeringGear kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aan-brengen in de website en in deze voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan SteeringGear echter niet garanderen dat de informatie altijd volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomen-heden en/of onjuistheden. Neem bij twijfel altijd contact met ons op, het verplicht u tot niets. Mail naar: [email protected]